Kurumsal Gelişim Çalışmaları

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı


Bilindiği üzere günümüzde “Kurumsal Gelişim Danışmanlığı” söz konusu olduğunda; başta KOBİ’ler ve gelişmekte olan tüm şirketler olmak üzere, toplumsal sorumluluğu öncelikli olan kamu kurumları ile sivil toplum örgütü olarak faaliyet gösteren kurumlarda, “Kurumsallaşma ve Kurumsal Gelişim'e verilen önem, günden güne hızla artmaktadır.

Kurumsallaşma; geçmişten geleceğe sağlam bir köprü oluşturmaktır. Yani, kişilerden bağımsız olarak, örgütsel bir yapı içinde, o kurumun hedefleriyle ilgili; gereken kuralları, standartları, yöntemleri belirledikten sonra bu özel kuralları, sektörün ve toplumun genel kuralları ile desteklemek ve de belirlenen tüm kurallara sadık kalarak, harekete geçmektir.

Bu hareketin başlangıç noktası, tüm paydaşlarla; kurumsal gelişimin gerekliliğine inanmaktır.

 

KURUMSAL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI süreçlerinde; 


- Misyon, vizyon, ilkeler, değerler, etik kurallar, amaçlar, hedefler,
- Swot + Tows + Pest analizleri, stratejik planlama, motivasyon,
- İşveren markası, sürekli iyileştirme, inovasyon, yeniden yapılandırma (Reorganizasyon).

 

KURUMSAL GELİŞİM DANIŞMANLIĞI hizmetlerinde;


- Üretim ve hizmet süreçlerini yeni baştan kurgulama (Redesign), Ar-Ge ve müşteri odaklı geliştirmeler (QFD), kriz yönetimi ve olağandışı konumları sevk ve de idare edebilme,

- Risk yönetimi ve özellikle operasyonel riskleri yönetme,

- Hızlı ve etkin iletişim, yönetim raporlama sistemleri, denetim ve kontrol, yer alır.

Elit Danışmanlık olarak, bu organizasyonel gelişim süreçlerini; firmanıza, sektörünüze, hedeflerinize, yaşanan ekonomik politikaların kritiklik ölçütlerine ve periyodik zaman dilimlerinde öngörülen sonuçlara göre, uyguluyoruz.

 

Geleceğinizi birlikte planlıyoruz.