Verimlilik Çalışmaları

Verimlilik nedir? İşletmede verimlilik tanımı nedir?

Verimlilik için daha çok üretmek, en az girdiyle en fazla çıktıyı elde etmek gibi birçok tanım yapılabilir. En genel tanımıyla, işletmede verimlilik nedir? sorusunun cevabı; bir üretim sisteminin çıktı ile bu çıktıyı yaratmak için gerekli olan ve kullanılan girdi arasındaki ilişki olarak yapılabilir. Emek, sermaye, arazi, malzeme veya enerji gibi kaynakların etken kullanımı olarak da görülebilir.
 
Bilgisayar sistemlerinin ve yazılımlarının ortaya çıkışı, işletmede verimliliği arttırmanın en iyi yolu olarak görülmüştür. Üretimle entegre olmuş  bilişim sistemleri ve projeleri, hemen hemen her sektörde yaygın bir kullanım alanına sahip olmuştur. 

Verimliliğin gerçekleştirilebilmesi kadar, verimliliğin analizi de önemli bir yer tutar. Hedeflerinize ulaşmak ve şirket/işletme içerisindeki birimlerinizin daha koordineli bir şekilde ilerleme sağlaması için verimlilik analizleri gereklidir. Bu analizleri yine, verimlilik arttıran yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirebilir ve raporlama ekranlarından faydalanabilirsiniz.

İşletme içerisindeki birimlerin faydalanabileceği satın alma yazılımları, şantiye yazılımları, puantaj yazılımları, depo stok yazılımları, makine ikmal yazılımları, teklif hazırlama yazılımları, finans yazılımları, demirbaş takibi ve sigorta takibi yazılımları sektörünüzde ilerlemenizi kolaylaştıran ve verimliliğinizi arttırmanızı sağlayacak yazılımlardır. Şirketinizle ilgili önemli bir karar alırken veya işlerinizin takibini gerçekleştirirken verimlilik arttıran yazılımlarının sağladığı kolaylıklardan faydalanabilirsiniz.

İşletmenizin verimliliğinizi sadece nicel değerlerle ölçmemeli ve yazılımlar içerisinde bulunan nitel değerlere de aynı önemi göstererek, daha büyük kazançlar sağlamalısınız. Üstelik, artık yazılımları tamamıyla satın almanıza da gerek duymuyorsunuz. Dilediğiniz verimlilik yazılımını kiralayarak, sadece ihtiyacınız süresince o yazılıma erişim sağlayabiliyorsunuz. Böylece, sadece verimliliğiniz artmıyor tasarruf yüzdenizde de ufak da olsa artışlar sağlayabiliyorsunuz.

Verimlilik Nasıl Arttırılır?

Verimlilik Artışı herşeyden önce sürdürülebilir olmalıdır. Geçici iyileştirmeler ile yapılan uygulamalar yönetim takibi ve baskısı azaldığı zaman tekrar eski kültüre dönüş yapma eğiliminde bulunurlar. Bu sepeble yapılan tüm verimlilik iyileştirmeleri sistematik, şirket kültürüne uygun, ve içinde insan olduğu unutulmadan tasarlanan süreçlerin teknoloji ile takibi ile gerçekleştirilmelidir.

Tüm Verimlilik Artışları ölçümleme ile başlar. Yapılan tüm çalışmaların kayıt altına alınması, mevcut durumun ölçümlemesi için gereklidir. Kayıtlar denetleme kültürüne giden yolu da açacağı ve öncelikle bireylerde oto kontrol motivasyonu sağlayacağı için, tüm çalışmaların haftalık olarak raporlanması iyi bir başlangıç noktası olabilir.

Verimlilik çalışmaları için tek bir doğru yoktur. İşletmeler kendi kültür, ekip ve teknolojik altyapılarına göre farklı metodlar benimseyebilirler. Bu tarz projelerde yapılan en büyük hata, kurum kültürünü ve mevcut ekibi (insanı) görmezden gelerek sadece bir teknoloji satın alarak çözüme kavuşulacağı beklentisidir. Globalde ve ülkemizde bir çok Verimlilik ve Dijital Dönüşüm Projesinin başarısızlığa uğramasının temel sebebi sihirli bir yazılım ile Verimlilik artışının kendiliğinden sağlanacağı yanılsamasıdır.

En basit hali ile yapılması gereken çalışmaları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  1. Hareket Dökümlerinin Alınması
  2. Haftalık ve Aylık Raporların Oluşturulması
  3. Kurum içi Denetleme Kültürünün Oluşturulması
  4. Yeni Kültür için Ekip Eğitimleri Sağlanması
  5. İş Süreçlerinin Oluşturulması
  6. Süreçlerin Dijitalleştirilmesi
  7. Anlık Süreç Raporlarının Hazırlanması
  8. Haftalık ve Aylık bazda Süreç İyileştirmeleri

Tüm bu çalışmalar için hem teknoloji konusunda hem de organizasyonel eğitimler konusunda uzman bir ekipten destek almak Verimlilik projenizi hızlandıracaktır.